Big Data กับแนวโน้มการตลาดออนไลน์ ในยุคนี้

Big Data กับแนวโน้มการตลาดออนไลน์ ในยุคนี้ ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคได้ก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ ทำให้การตลาดต้องปรับตัวตามไปด้วย จากในอดีตที่ซื้อมาขายไปบนพื้นที่ออฟไลน์ แต่ปัจจุบันต้องมานั่งวิเคราะห์การตลาดในรูปแบบใหม่ คือ การตลาดออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นผลทำให้ Big data คำนี้ที่ใครๆ หลายคนรู้จักกลายมามีบทบาทครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เทคโนโลยีในทุกรูปแบบ Big Data กับแนวโน้มการตลาดออนไลน์ ในยุคนี้จะน่าสนใจแค่ไหน วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

แนวโน้ม การตลาดออนไลน์ ในยุคนี้
1.การตลาดบนโลกโซเชียลลดลง

แม้สังคมออนไลน์บนโซเชียลจะเป็นที่นิยมของกลุ่มคนทั่วไป แต่นักการตลาดจะลดความสำคัญของ Digital Advertising ลงมาถึง 17 % ไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือ Instagram เป็นต้น เทรนที่นักการตลาดให้ความสนใจ ได้แก่ Marketing Automation, Video Marketing, CRM (Customer Relationship Management) และ Podcast โดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

2.การตลาดบนเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น

ในปี 2021 นี้ เว็บไซต์ได้กลายมาเป็นช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์ที่สำคัญเพราะเป็นช่องทางหนึ่งในการทำ Digital Marketing มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี Marketing Automation และระบบ CRM

3.ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับมือถือ

ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ มีความจำเป็นหรือเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกายที่มนุษย์ขาดไม่ได้เลยทีเดียว สังเกตุได้จากยอดขายโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยอดขายทีวีลดน้อยลง จนทำให้หลายบริษัทปิดกิจการหรือล้มละลายไปในที่สุด การที่โทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงแหล่งอินเทอร์เน็ตได้นั่นหมายความว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของนักการตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยง่าย ไม่ต้องเสียเวลาลงพื้นที่ไปพบปะหรือขายของก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

4.การค้นหาด้วยเสียงได้รับความนิยมมากขึ้น

การค้นหาด้วยเสียงด้วยการใช้ Voice Search Optimisation หรือ VSO ในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเสียง พบว่าสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020

Big Data มีความสำคัญกับการตลาดออนไลน์อย่างไร ?

จากแนวโน้มต่างๆ ที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในยุคการตลาดออนไลน์ก็คือ Big Data การทำธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data ที่จัดเก็บข้อมูลในปริมาณมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญของลูกค้า ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอ ตลอดจนพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าต่างๆ ในปัจจุบันนั้น Big Data ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการค้าปลีก อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การเงิน การตลาด และการบันเทิง เป็นต้น การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจเป็นการนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการสินค้าหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาด เพื่อให้สามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้นั่นเอง

Big Data คือ กุญแจสำคัญในการเข้าถึงลูกค้า หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะการจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า พฤติกรรมการบริโภคต่างๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างโมเดลและคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น จึงสามารถนำผลลัพธ์นั้นมาวิเคราะห์กลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในแวดวงของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้ได้มากที่สุด
การตลาดออนไลน์

ใช้ Big data ทำการตลาดอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

คาดการณ์ยอดขายในอนาคต : โดยธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ใน Big data ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าความชอบ หรือไม่ชอบต่างๆ เหล่านี้ มาวางแผนธุรกิจ เพื่อนำสินค้าส่งมอบแก่ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

หาโอกาสหรือช่องทางในการขายใหม่ๆ : การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ใน Big data จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่บางครั้งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน และใช้เวลาวิเคราะห์ที่รวดเร็วผ่านการทำงานของ AI ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพูดถึงความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับสินค้าของเรา ตลอดจนความถี่ในการเลือกใช้สินค้านั้นๆ เป็นต้น โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างกำไรใด้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กำหนดราคาที่เหมาะสม : หากนำราคาขายของสินค้าในแต่ละช่วงเวลามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล หรือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา จะทำให้สามารถสรุปผลได้ว่าราคาที่เหมาะสมจริงๆ ควรตั้งราคาขายอยู่ในช่วงไหน หรือเวลาในช่วงไหนขายดีที่สุด ตลอดจนทำให้เห็นว่าลูกค้ามี feedback กับราคาสินค้าหรือไม่ เพื่อให้สามารตั้งราคาที่เหมาะสมในการขายได้นั่นเอง

นำเสนอโฆษณาในกลุ่มเป้าหมาย : เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data แล้วจะทำให้เห็นว่าลูกค้าในแต่ละกลุ่มสนใจสินค้าประเภทไหน เพื่อทำการแบ่งลูกค้าตามความสนใจ และเป็นการนำเสนอโฆษณาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า : เมื่อได้รู้และเข้าใจว่าลูกค้าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับอะไร หรือมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการซื้อ หลังจากนั้นให้นำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในธุรกิจ

ทั้งหมดนี้ก็คือ ความน่าสนใจของ Big Data กับแนวโน้มการตลาดออนไลน์ ในยุคนี้ ซึ่ง Mandala analytics ได้นำมาแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย

You may also like

คอมพิวเตอร์เลอะเทอะ? แผนด่วน 5 ขั้นตอนของคุณในการทำความสะอาด

ขยะดิจิทัลกองเต็มเร็วเกินไป มองไม่ไกลไปกว่าโทรศัพท์ของคุณและภาพถ่ายที่พร่ามัวและภาพหน้าจอเก่า ๆ ในแกลเลอรีของคุณ สิ่งที่คุณไม่เห็นคือคุกกี้ติดตามการบุกรุกที่บันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนของคุณ

Scherzer ของ Dodgers เกิดรอยขีดข่วนจากการเริ่มเกม 6 กับ Braves

Los Angeles ดอดเจอร์สกล่าวว่าแม็กซ์ Scherzer จะไม่เริ่มต้น 6 เกมของ NL แชมป์ซีรีส์กับแอตแลนตาเบรฟส์ในคืนวันเสาร์ Dodgers ได้ประกาศในคืนวันศุกร์ พวกเขาไม่ได้บอกว่าทำไม Scherzer จะไม่เริ่มและไม่ได้บอกว่าใครจะมาแทนที่เขา

รถรับจ้าง จังหวัดอุดรธานีรถรับจ้างขนของ ย้ายบ้าน ที่ไหนถูก

รถรับจ้าง จังหวัดอุดรธานีรถรับจ้างขนของ ย้ายบ้าน ที่ไหนถูก การที่เราจะพูดถึง รถรับจ้างจังหวัดอุดรธานี ดีๆสักคัน เราจะให้คำนิยามยังไง หรือต้องค้นหาผู้ให้บริการ รับจ้างขนของ ในลักษณะไหน เพื่อที่จะให้ตรงกับใจเรามากที่สุด เรารู้หรือไม่ว่า รถกระบะรับจ้างอุดรธานี ต่าง หรือ รถ6ล้อรับจ้างขนของอุดรธานี และ รถขนของอุดรธานี ขนาดใหญ่...

นักแสดงที่ยิงและฆ่าแบรนดอนลีโดยไม่ได้ตั้งใจในปี 1993 อุบัติเหตุจากกองถ่ายได้รับผลกระทบอย่างมาก

ภาพของอเล็ก บอลด์วินที่สิ้นหวัง ซึ่งสังหารนักถ่ายภาพยนตร์ด้วยปืนประกอบภาพยนตร์อย่างน่าสลดใจ ปลุกความทรงจำของนักแสดงที่ยังคงถูกหลอกหลอนหลังจากยิงแบรนดอน ลีเสียชีวิตด้วยปืนที่เขาเชื่อว่าเต็มไปด้วยกระสุน

Back to Top